POMIARY ŚWIATŁOWODÓW REFLEKTOMETREM OTDR

Home / POMIARY ŚWIATŁOWODÓW REFLEKTOMETREM OTDR

Wykonujemy pomiary włókien światłowodowych przy użyciu platformy pomiarowej EXFO FTB-1V2.

Pomiary reflektometryczne wykonujemy podczas spawania włókien oraz mierzymy istniejące sieci światłowodowe. Mierzymy włókna jednomodowe w oknach 1310 nm, 1550 nm i 1650 nm.
Reflektometr ma systematycznie wykonywaną kalibrację potwierdzoną certyfikatem. W przypadku stwierdzenia awarii podczas pomiaru oferujemy również spawanie światłowodu.

Oferujemy atrakcyjne ceny pomiarów światłowodów. Cena pomiaru światłowodu uzależniona jest od ich ilości oraz od dotychczasowej współpracy z zleceniodawcą. Dla stałych klientów gwarantujemy najniższe ceny.

 
Posiadamy do kontroli czystości złącz światłowodowych kamerę inspekcyjną EXFO FIP-430B.

 
Zaawansowane narzędzie inspekcyjne z wbudowanym oprogramowaniem do analizy złącz.
Inteligentne i zautomatyzowane narzędzie, które zmienia inspekcję włókien w jeden, szybki i uproszczony proces zapewniający dokładne i spójne wyniki jakości i czystości złącz optycznych.